O MUZIKÁLU

Poznejte příběh našeho muzikálu …

Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

Winston Churchill

MUZIKÁL VĚNOVANÝ ZAPOMENUTÝM HRDINŮM

Byli to českoslovenští legionáři!

O ČEM VYPRÁVÍME?

PROČ TO VYPRÁVÍME?

Rádi bychom vdechli život pozapomenutým událostem a připomněli, jak důležité je znát naši minulost a poučit se z ní, abychom její stinné chvíle nemuseli opakovat. Na druhou stranu poznáváním historie objevíme mnoho “hrdinů národa” – osobností, jež dokázaly věci právem hodné obdivu; a ačkoliv to tak někdy nevypadá, lze nalézt spoustu důvodů, proč můžeme být na naši zemi hrdí. Příběh se zamýšlí mj. nad tím, jak snadno člověk sejde z cesty, jak rafinovaně umí umlčet svoje svědomí a popřít všechny hodnoty, a jak rychle se ze zdánlivého dobráka stane bezpáteřní mizera, v němž se bezcitnost a krutost rozpíná děsivou rychlostí. Vyprávíme však i o naději – o tom, jak obrovskou sílu mohou mít ideály, obětavost, statečnost a pochopitelně i láska a soucit. Jedním ze zásadních motivů příběhu je patriotismus – láska k vlasti, její kultuře, jazyku… Je důležitou sjednocující silou každé společnosti a podporuje pocit sounáležitosti, smysl pro kolektivní zodpovědnost a vzájemnou solidaritu. Zdravě vlastenecky uvažující společnost se v kritické chvíli dokáže pevně semknout. V klidnějších dobách k patriotismu patří projevy vděčnosti a starosti o svou zemi, vůle udělat ji ještě lepším místem, kde žije sebevědomý národ. Sebevědomá společnost pak přirozeně navazuje solidární a vzájemně obohacující vztahy s dalšími zeměmi; nepotřebuje se uzavírat, necítí se být a priori v neustálém ohrožení zvenčí a netrpí falešným pocitem nadřazenosti nad jinými národy.

Příběhy československých legionářů nesou mnohá varování i poselství. Např. že zbabělost a sobectví nahrává zlu a se zlem je třeba bojovat – společně. Že bude-li každý sledovat pouze své vlastní zájmy (tj. vést jen svou vlastní “válku” bez ohledu na ostatní), pak společnost jako celek zůstane nečinná, rozpadne se a nevyhnutelně zanikne. Podobně jako pluk, z nějž by se jednotliví vojáci před nepřítelem rozutekli ve snaze o vlastní záchranu. A stejně jako sebevětší armáda plná dezertérů, tak i rozdělená společnost je velmi snadnou kořistí – přestož nepřátel je třeba jen směšná hrstka.

Síla člověka záleží v tom, že je článkem celku, že jenom v něm může prospívat...

Dr. Miroslav Tyrš